CLEANFOX Hydrowax NANO MR

CLEANFOX Hydrowax NANO MR

Vaše cena bez DPH: 76 Kč

Vaše cena s DPH: 91,96 Kč

  • Výrobce: CLEANFOX - ČR
  • Katalogové číslo: 809
  • EAN: 8594020802345

CLEANFOX Hydrowax NANO MR - hydrovosk ke střednědobé NANO ochraně lakovaných povrchů, skla a plastů. V jednom pracovním kroku leští, chrání a vysušuje ošetřovaný povrch.

Obsah: 500 ml

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Diskuze

V této diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky

Bezpečnostní list

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU