Multifunkční olej - Multi-Oil

Multifunkční olej - Multi-Oil

Katalogová cena bez DPH: 96 Kč

Katalogová cena s DPH: 116,16 Kč

Akční sleva 10,0 %

Vaše cena bez DPH: 86,40 Kč

Vaše cena s DPH: 104,54 Kč

  • Výrobce: Einszett - DE
  • Katalogové číslo: 960410

Kvalitní rozpouštědlo rzi se supermazadlem a kontaktními aditivy. Šestinásobně účinné. Rozpouští rez, uvolňuje pevně utažené šrouby, matky a vložky. Odstraňuje pískání a vrzání. Je to současně kontaktní prostředek, zdolává vodu, zastavuje plazivý proud. Rozpouští tuk, tér a stopy prachu. Vhodný pro údržbu a konzervaci kovu. Vhodný k údržbě zbraní. Bez silikonu!
Obsah 300ml

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Diskuze

V této diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky

Bezpečnostní list

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU