Sprühfet ULTRA 400 ml - Tekutá vazelína

Sprühfet ULTRA 400 ml - Tekutá vazelína

Vaše cena bez DPH: 194 Kč

Vaše cena s DPH: 234,74 Kč

  • Výrobce: X-CLEAN - Rakousko
  • Katalogové číslo: 4905:XC

 

Tekutá vazelína je koncentrované, vysoce přilnavé mazadlo a sprej na řetězy. Velmi účinné a dlouhodobé mazadlo pro všechny díly, které jsou vystaveny velkému tlaku, nárazům a kmitání. Zanechává pevně přilnavou vrstvu velmi viskózního mazadla s vynikajícími tlumícími vlastnostmi. Výborně maže, chrání proti korozi a oxidaci, odpuzuje vodu, nestárne, konzervuje, je pevně přilnavá a proto poskytuje dlouhodobou ochranu ošetřeným dílům. Široké teplotní rozmezí od -40°C do +220°C. Odstraňuje vrzání a skřípot. Použití: Přípravek před použitím řádně protřepejte a rovnoměrně nastříkejte na předem očištěné díly. Vazelína je při nanášení tekutá a po několika sekundách vytváří silně přilnavou vrstvu. U točivých dílů nechte produkt vyschnout asi 20 minut v jejich klidovém stavu.

Obsah: 400 ml

 

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Diskuze

V této diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky

Bezpečnostní list

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU