Silikonový sprej

Silikonový sprej

Vaše cena bez DPH: 131,10 Kč

Vaše cena s DPH: 158,63 Kč

  • Výrobce: X-CLEAN - Rakousko
  • Katalogové číslo: 4908:XC

Silikonový sprej

Transparentní. Maže, udržuje a chrání kovy, pryž, dřevo a plasty. Eliminuje vrzání a skřípot. Rychlé odpaření. Chrání proti vodě a zvyšuje kluznost pohyblivých částí. Pryžové části chrání před křehnutím.
Teplotní odolnost od -40 do +220 st.C
Balení: 400 ml sprej

H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Diskuze

V této diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky

Bezpečnostní list

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU