HASICÍ SPREJE - Ceník

Hasící sprej 500 ml

HASÍCÍ SPREJ TYP HS1 500 ml Hasí požáry třídy A (pevné látky, dřevo, papír, plasty), třídy B (kapal...

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU