Sprej proti kunám

Sprej proti kunám

Vaše cena bez DPH: 171 Kč

Vaše cena s DPH: 206,91 Kč

  • Výrobce: NEXTZETT - DE
  • Katalogové číslo: 95070515

Sprej proti kunám je dlouhodobě působící nelepivý sprej, poskytující ochranu všem důležitým částem automobilu před poškozením kunami a hlodavci. Snadné a rychlé použití. Pro všechny plastové a pryžové části v motorovém prostoru a podvozku vozidla. Jedná se zejména o elektrická vedení, kabely zapalování, hadice brzdového a chladícího systému,  klínové řemeny atd..
Sprej proti kunám obsahuje směs neškodných pachových a chuťových látek spolehlivě odpuzující kuny a hlodavce, a která zároveň neškodí ostatním živočichům. 
Sprej je odolný proti vodě, slané vodě, zásaditým i kyselým látkám a proto chrání i při dlouhotrvajících deštích. Obsahuje protikorozní ochranu.       

Balení: sprej 300 ml           

               

Použití:
Před použitím sprej proti kunám řádně protřepejte a nastříkejte v celém motorovém prostoru (sprej používejte pouze na studené vozidlo) a nechte dostatečně zaschnout. Účinnost spreje po jeho aplikaci je cca půl roku za předpokladu, že v této době nedojde k umytí motoru nebo spodku automobilu. V tomto případě je nutné nástřik zopakovat. Aplikaci opakujte pravidelně každých 6 měsíců.  

Upozornění:
Nádobka je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujete teplotě přesahující 50° C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty.

R12 Extrémně hořlavý
R43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží
R51/53 Vysoce toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření
S23 Nevdechujte aerosoly
S24 Zamezte styku s kůží a očima
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S29/56 Nevylévejte do kanalizace. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné obaly. 
                      

Diskuze

V této diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU